Få bugt med dit alkoholmisbrug

04 juni 2020 Lotte Hindsberg

Hvis du eller dine nærmeste har mistanke om at du har et alkoholmisbrug som du gerne vil have hjælp til at komme ud af, er det muligt at kontakte et af de mange misbrugscentre der er rundt omkring i landet. Det er gratis at få behandling mod et alkoholmisbrug.

Det er dog et krav at der skal opgives et Cpr. nr. det skyldes at juridisk skal det noteres i din sagsmappe hos kommunen så de har lovhjemmel til at betale centret for din behandling. Hvis du ikke har lyst til at opgive dit Cpr.nr. er det stadig muligt at få behandling, men så skal du selv betale. Det kan f.eks. være fordi du har en familiedag kørende, at du ikke vil have det stående at du har et alkoholmisbrug.

En helhedsorienteret behandling

I dag modsat tidligere ved man at det ikke er nok blot at afgive en person og så sende misbrugeren hjem med et glas antabus. Det er nødvendigt at få klarlagt årsagerne bag misbruget og klæde misbrugeren bedre på til at klare dagligdagen uden hjælp af alkohol.

Afgiftning alene er ikke nok. 

En misbruger bruger meget tid på sit misbrug og er ofte omgivet af ligesindende. Den tid og det netværk skal udskiftes med noget andet. Ensomhed og for meget tid øger risikoen for at misbrugeren opsøger sit gamle netværk. Så der arbejdes samtidig på hvad der skal ske når behandlingen er slut. Det kan være at det kan være nødvendigt at hjælpe med at finde en ny bolig i et nyt område for at komme væk fra det gamle netværk.

Der ydes også hjælp til at finde på nye sunde interesser og et job hvis det er muligt. Mange har også mistet kontakten til deres familie og der hjælpes med at skabe en ny kontakt til blandt andet børn og søskende.

Flere Nyheder